Monthly Archives 二月 2008

倆心未變

Category: Anita-Song-Her Song Comments: 2 comments

倆心未變

(無線電視劇"開心女鬼"主題曲)

片頭

倆 心 未 變 ( 電 視 劇 《 開 心 女 鬼 》 主 題 曲 )
作 曲 : 黎 小 田 / 填 詞 : 鄧 偉 雄 / 編 曲 : 奧 金 寶

情 緣 是 債 難 拖 欠 無 謂 去 阻 延
綿 綿 情 意 不 改 不 變
怎 會 分 昨 天 今 天

從 來 未 信 難 相 見 情 若 倆 心 纏
離 合 聚 散 只 隔 一 線
全 在 倆 心 未 變

熊 熊 熱 那 可 依
在 每 刻 重 現 百 變
其 實 卻 是 倆 心 連
在 不 經 多 變 遷...

更多...

心隨流水遠

Category: Anita-Song-Her Song Comments: No comments

心隨流水遠

劇集片段

心 隨 流 水 遠 ( 電 視 劇《 倚 天 屠 龍 記 》插 曲 )
作 曲 / 填 詞 : 黃 霑 / 合 唱 : 梁 朝 偉

男 : 風 雲 一 轉
女 : 心 隨 流 水 飄 遠
男 : 我 隨 緣 碧 波 上
合 : 讓 心 浪 輕 捲

男 : 因 緣 思 怨
女 : 都 隨 湖 海 飄 遠
男 : 我 隨 漁 舟 一 葉
合 : 和 自 在 結 緣

男 : 望 海 鳥 高 飛 青 風 在 耳 邊 勸
泛 舟 去 覓 你 我 自 由
合 : 遂 我 心 頭 願

合 : 江 湖 恩 怨 都 隨 流 水 飄 遠...

更多...

深山唱我歌

Category: Anita-Song-Her Song Comments: No comments

深山唱我歌

劇集片段

深 山 唱 我 歌 ( 電 視 劇 《 倚 天 屠 龍 記 》 插 曲 )
作 曲 / 編 曲 : 黎 小 田 / 填 詞 : 黃 霑 / 合 唱 : 梁 朝 偉

男 : 紛 爭 世 界 令 我 生 厭
到 深 山 唱 我 的 歌
女 : 歌 裡 溫 柔 陪 著 幽 夢
全 身 輕 輕 撫 我
男 : 冰 天 雪 地 裡 未 覺 得 冷
我 心 有 熱 有 火
女 : 將 我 燒 溶 融 入 幽 夢
男 : 甜 夢 裡 向 雪 海 穿 梭

女 : 偷 偷
男 : 偷 抱 住 你 心
女 : 偷 一 世 福 和 禍...

更多...

倚天屠龍記

Category: Anita-Song-Her Song Comments: No comments

倚天屠龍記

 片頭

劍 伴 誰 在 ( 無 線 電 視 劇 《 倚 天 屠 龍 記 》 主 題 曲 )
作 曲 / 編 曲 : 黎 小 田 / 填 詞 : 黃 霑 / 合 唱 : 梁 朝 偉

倚 天 劍 何 在
寶 刀 出 鞘 期 待 期 待 劍 開
問 蒼 茫 大 地 上 劍 伴 誰 在
為 妳 尋 遍 八 方 路 想 妳 心 開

心 已 隨 風 中 笑 影 偷 偷 投 夢 內
迎 入 你 全 部 豪 放 姿 采
不 知 你 不 知 我 誰 武 功 厲 害
劍 是 龍 劍 是 虹 騰 躍 萬 年 萬 代
一 招 了 ...

更多...

我與你,他與我

Category: Anita-Song-Her Song Comments: No comments

我與你,他與我

(無線電視劇"挑戰"主題曲)

片頭

 我 與 你、 他 與 我 ( 電 視 劇 《 挑 戰 》 主 題 曲 )

我 與 你 加 他 與 我
那 個 算 對 邊 一 個 錯
種 種 瓜 葛 似 枷 鎖 繫 住
邊 個 說 得 清 楚

我 既 愛 他 都 愛 你
世 界 裡 有 幾 多 個 我
不 知 怎 樣 去 挑 選 辨 別
痴 愛 那 邊 係 更 多

何 以 不 應 何 以 不 可
何 以 不 該 愛 上 兩 個
何 必 要 你 何 必 要 我
何 必 要 佢 受 害 來 製 造 結 果...

更多...