Daily Archives 2010-04-20

卓卓有情

Category: Anita-Mui interview Comments: No comments

 

(按圖放大)

 

279 total views, no views today

更多...

CD – 華星(4)

Category: Anita-Warehouse-Audio Comments: No comments

CD-1997-鏡花水月

普通版-鏡花水月(左) 及 AIA版-火鳳皇之舞(右)

普通版-內印的碟名為"鏡花水月"

AIA版-內印的碟名為"火鳳皇之舞"

2版本, 內附的歌詞書

~~~

CD-1998-變奏

~~~

CD-1999-Larger than Life

~~~

CD-1999-情歌1

首版有紙盒版

次版沒紙盒

CD-1999-情歌2

次版CD與首版不同

更多...